Beneficjent
HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k.
realizuje projekt pn.:

„Zwiększenie konkurencyjności Spółki Hydro-Masz poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie do oferty innowacyjnego pojazdu elektrycznego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie: II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Cele i planowane efekty projektu: przeprowadzenie działań inwestycyjnych, umożliwiających wdrożenie efektów prac B+R w postaci urządzenia wyposażonego
w elektryczny układ napędowy z przekładnią hydrokstatyczną

Wartość projektu: 4 345 713,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 943 205,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.02.2021 – 31.05.2022 r.