DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
,,Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

DOFINANSOWANIE 71 926,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 92 170,05 zł

Opis zadania: MONTAŻ SYSTEMU WENTYLACJI NA STANOWISKACH SPAWALNICZYCH 

DATA PODPISANIA UMOWY
GRUDZIEŃ 2023